Menu
Messe München
 • analytica
.

Hội nghị analytica Vietnam

Conference audience

Các chương trình song hành của chúng tôi sẽ mang đến cho khách tham quan cái nhìn sâu sắc hơn trong thực hành thực tế bên cạnh hoạt động triển lãm. Hãy chắc chắn tham dự Hội nghị analytica Vietnam và gặp gỡ các diễn giả quốc tế hàng đầu.

Chương trình Hội nghị analytica Vietnam 2019 (PDF, 219 KB)

 • Thông tin 
  Thời gian & Địa điểm
  Ngày 03/04/2019 10h00 sáng - 5h05 chiều, Khu Hội nghị, Nhà triển lãm SECC
  Ngày 05/04/2019 8h30 sáng - 5h10 chiều, Khu Hội nghị, Nhà triển lãm SECC


  Ban tổ chức:
  GS.TS. Oliver J. Schmitz (Đại học Duisburg-Essen, Khoa Hóa)
  GS.TS. Phạm Hùng Việt (ĐHQG Hà Nội-ĐH Khoa học Tự nhiên, CETASD)

  Đồng tổ chức:
  IMAG GmbH
  Hội KHKT Phân tích Hóa, Lý và Sinh học Việt Nam (VASS)
  Công ty CP Triển lãm Công nghệ & Sự kiện Quốc tế (ITEC)

  Hội nghị tập trung vào các vấn đề phát triển hiện tại trong các lĩnh vực như:
  • Phân tích cơ bản / Sắc ký / Khối phổ
  • Phân tích môi trường và Kiểm soát ô nhiêm môi trường
  • Phân tích thực phẩm và Cải thiện chất lượng
  • Phân tích dược phẩm / Chẩn đoán y học

  Hội đồng tư vấn quốc tế
  GS. TSKH. Đặng Vũ Minh (VASS, Việt Nam)
  GS. TS. Oliver J. Schmitz (ĐH Duisburg-Essen, CHLB Đức)
  GS. TS. Phan Tuấn Nghĩa (ĐH KHTN Hà Nội, Việt Nam)
  GS. TS. Phạm Hùng Việt (ĐH KHTN Hà Nội & VASS, Việt Nam)
  GS. TS. Chu Phạm Ngọc Sơn (VASS, Việt Nam)
  GS. TS. Trần Tứ Hiếu (VASS, Việt Nam)
  GS. TS. Luigi Mondello (Đại học Messina, Italy)
  GS. TS. Peter Wiesen (Đại học Wuppertal, CHLB Đức)
  GS. TS. Albert Sickmann (ISAS, CHLB Đức)
  GS. TS. Peter Schoenmakers (UvA, Hà Lan)

  Hội đồng tổ chức
  GS. TS. Phan Tuấn Nghĩa (ĐHQG Hà Nội-ĐH Khoa học Tự nhiên)
  GS. TS. Phạm Hùng Việt (ĐH KHTN Hà Nội & VASS, Việt Nam)
  GS. TS. Oliver J. Schmitz (ĐH Duisburg-Essen, CHLB Đức)
  TS. Dương Hồng Anh (CETASD, ĐH KHTN Hà Nội)
  Ms. Phùng Thị Vĩ (CETASD, ĐH KHTN Hà Nội)

  Ngôn ngữ Hội thảo: Tiếng Anh

  Thông tin liên hệ:
  Ms. Phùng Thị Vĩ
  CETASD, ĐH KHTN Hà Nội - ĐHQG Hà Nội
  334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Tel.: +84 4 3858 7964
  Fax: +84 4 3858 8152
  Email: analytica.conf.2019@gmail.com

 • Chương trình
  Ngày 03-04-2019

  Thời gian
  Chủ đề
  Diễn giả
  10.05 - 10.10          
  Phát biểu Chào mừng
  GS. TS. Phạm Hùng Việt (Hội KHKT Phân tích Hóa, Lý và Sinh học Việt Nam, Việt Nam)
  10.10 - 10.15
  Phát biểu Khai mạc
  GS. TS. Phan Tuấn Nghĩa (Phó Hiệu trưởng ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội, Việt Nam)
  Phần 1: Phân tích Cơ bản/Sắc ký và Khối phổ
  Chủ trì: GS. TS. Oliver J. Schmitz và GS. TS. Phạm Hùng Việt
  10.15 - 10.40
  A four-dimensional separation method to investigate the metabolome and proteome
  GS. TS. Oliver J. Schmitz
  (ĐH Duisburg-Essen, CHLB Đức)
  10.40 - 11.05
  On the use of QuEChERS Method Modified with Agilent EMR-LIPID and CAPTIVA EMR-LIPID in Sample Preparation for Fatty Matrices
  GS. Chu Phạm Ngọc Sơn (Công ty Dịch vụ KHKT Sắc ký Hải Đăng, TP HCM, Việt Nam)
  11.05 - 11.30
  Conversion of Calibration Curves for Accurate Estimation of Molecular Weight Averages and Distributions of Polyether Polyols by Conventional Size Exclusion Chromatography
  TS. Grace Yang (Dow Chemicals, Thượng Hải, Trung Quốc)
  11.30 - 11.55
  Applying High Performance Thin Layer Chromatography (HPTLC), Raman Spectroscopy (RS), Scanning Electron Microscope (SEM) in combination with paper thickness measurement to detect grafting of papers and estimate age of the debit document
  TS. Hoang Duc Anh (Trung tâm Tư vấn, Đánh giá Dân sự Việt Nam (CCCA), Việt Nam)
  11.55 - 12.20
  Building standards for peptide and protein analytics
  GS. Albert Sickmann (ISAS Dortmund, CHLB Đức)
  12.20 - 13.50
  Nghỉ ăn trưa
  Phần 2: Phân tích Môi trường và Kiểm soát ô nhiễm Môi trường
  Chủ trì: GS. Albert Sickmann và TS. Hoang Duc Anh
  13.50 - 14.15
  Air pollution and Health: Novel chemical and biological analysis techniques
  GS. Ralf Zimmermann (Đại học Rostock, CHLB Đức)
  14.15 - 14.40
  Analysis of atmospheric mercury using homemade gold coated sand sorbent for sampling and atomic absorption spectrometric detection
  PGS. TS. Nguyen Van Dong (ĐH KHTN, ĐHQG TP HCM, Việt Nam)
  14.40 - 15.05
  Permeation passive sampling in environmental analysis
  GS. Tadeusz Gorecki (Đại học Waterloo, Canada)
  15.05 - 15.25                    
  Nghỉ giải lao
  15.25 - 15.50
  Study on persistent organic pollutants by monitoring microplastics in the environment
  GS. TS. Phạm Hùng Việt (Đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội, Việt Nam)
  15.50 - 16.15
  Risk assessment of human exposure to siloxanes and phthalates in indoor air from several northern cities in Vietnam
  PGS. TS. Tu Binh Minh (Đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội, Việt Nam)
  16.15 - 16.40
  Degradation of the insecticides fipronil and cypermethrin in green onions (Allium fistulosum) and mustard greens (Brassicajuncea) under tropical climate: a laboratory trial
  TS. Nguyen Dang Giang Chau (Đại học Huế, Việt Nam)
  16.40 - 17.05
  Stationary Phase Design for Ion-Exchange Chromatography of Standard Inorganic and Organic Anions and Cations in Environmental Samples
  GS. TS. Joachim Weiss (ThermoFisher)

  Ngày 04-04-2019

  Thời gian
  Chủ đề
  Diễn giả
  Phần 3: Phân tích Thực phẩm và Cải thiện Chất lượng
  Chủ trì: GS. John McLean và PGS. Phan Minh Giang
  08.30 - 08.55
  Last results in the foodomics evaluation of bioactive compounds against Alzheimer and colon cancer
  GS. Alejandro Cifuentes (Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha, Tây Ban Nha)
  08.55 - 09.20
  Identification and validation of bromelain analytical method by liquid chromatography - refractive index detector from pineapple waste (ananas comosus)
  PGS. Le Thi Kim Phung (ĐH Bách Khoa TP HCM - ĐHQG TP HCM, Việt Nam)
  09.20 - 09.45
  Stable isotope applications to verify the nutritive quality and safety of tropical foods
  GS. Michael Rychlik (TU Munich, CHLB Đức)
  09.45 - 10.10
  Determination of auramine O in animal feed stuffs using ultra performance liquid chromatography tandem mass spectrometry
  PGS. Nguyen Thi Ha (ĐH KHTN - ĐHQG Hà Nội, Việt Nam)
  10.10 - 10.30
  Nghỉ giải lao
  10.30 - 10.55
  Mineral Oil Redisues in Food-Occurrence, Analysis and Prevention
  GS. Erich Leitner (TU Graz, Áo)
  10.55 - 11.20                  
  Antioxidant and antimicrobial effects of extracts from shallot and garlic bulbs on round scad during iced storage
  TS. Huynh Nguyen Duy Bao (Đại học Nha Trang, Việt Nam)
  11.20 - 11.45
  Analysis of 3-MCPD in Edible Oils, in particular Palm Oil, for Food Safety and Quality Control
  TS. Hans-Joachim Hübschmann (CTC Analytics AG, Thụy Sĩ)
  11.45 - 12.05
  Effects of grilling conditions on polycyclic aromatic hydrocarbons contamination incommon barbecued pork in Ho Chi Minh City
  TS. Le Anh Kien (Viện Nhiệt đới hóa và Môi trường)
  12.05 - 13.30
  Nghỉ ăn trưa & Triển lãm các poster khoa học
  Phần 4: Phân tích Dược phẩm và Chẩn đoán Y học
  Chủ trì: GS. Michael Rychlik và PGS. Nguyen Thi Ha
  13.30 - 13.55
  Advanced structural mass spectrometry strategies in systems, synthetic, and chemical biology
  GS. John McLean (Đại học Vanderbilt, Hoa Kỳ)
  13.55 - 14.20
  Determination of steroids and triterpenoids from the trunk of Heliciopsis terminalis
  PGS. Phan Minh Giang (ĐH KHTN, ĐHQG Hà Nội, Việt Nam)
  14.20 - 14.45                       
  Powerful chromatography for powerful molecules – Analysis of biopharmaceuticals with high-end HPLC
  TS. Jörg Hippler (Agilent, Waldbronn, CHLB Đức)
  14.45 - 15.10
  Graphene/poly(1,8-diaminonaphthalene) based molecularly imprinted polymer electrochemical sensor in chloramphenicol detection
  TS. Nguyen Van Anh (Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam)
  15.10 - 15.25
  Nghỉ giải lao
  15.25 - 15.50
  Separation and characterization of impurities of emtricitabine and tenofovir disoproxil fumarate by HPLC
  PGS. Tran Vinh Thien (Đại học Phú Yên, Việt Nam)
  15.50 - 16.15
  Droplet Generation for Cell Analysis on Microfluidics and Mass Spectrometry
  GS. Jin-Ming Lin (Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh, Trung Quốc)
  16.15 - 16.40
  GS. TS Tran Dai Lam (Học viện Khoa học Công nghệ, VAST, Việt Nam)
  16.40 - 16.55
  Lễ trao giải Poster khoa học
  16.55 - 17.10
  Bế mạc Hội nghị - GS. Phạm Hùng Việt và GS. Oliver J. Schmitz
 • Diễn giả
  Schmitz
  GS. TS. Oliver J. Schmitz
  Đại học Duisburg-Essen

  -     CV (PDF, 18KB)

  Abstract (PDF, 7 KB)
  TS. Grace Yang
  Dow Chemical, Thượng Hải, Trung Quốc
  TS. Ralf Zimmermann
  Đại học Rostock, CHLB Đức
  GS. Tadeusz Gorecki
  Đại học Waterloo, Canada
  GS. TS. Joachim Weiss 
  ThermoFisher
  GS. Alejandro Cifuentes
  Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha
  Hans-Joachim Huebschmann
  TSKH. Hans-Joachim Hübschmann
  CTC Analytics AG

  -    CV (PDF, 89 KB)

  -  Abstract (PDF, 519 KB)

   
  TS. Michael Rychlik
  TU Munich, CHLB Đức
  Sickmann
  GS. TS. Albert Sickmann
  ISAS Dortmund, CHLB Đức

  -    CV
  (PDF, 65 KB)
  -    Abstract (PDF, 180 KB)
  GS. Erich Leitner
  TU Graz, Áo
  GS. John McLean
  Đại học Vanderbilt, Hoa Kỳ
  TS. Jörg Hippler
  Agilent, Waldbronn, CHLB Đức
  GS. Lin-Ming Lin
  Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh, Trung Quốc 

 

PDF
 • Exhibition

  Đăng ký trưng bày!

  Đăng ký tham gia ngay để có được Gói Đặc biệt ưu đãi. Hạn đăng ký cho Gói ưu đãi: 31/07/2018.

  Lab Safety Show

  analytica Vietnam 2017

  Giới thiệu sản phẩm mới, Hội nghị khoa học cấp cao analytica Vietnam và Sự kiện đặc biệt "An toàn phòng thí nghiệm".

  Registration

  Khái quát về các đơn vị trưng bày năm 2017

  Danh sách, sản phẩm và tất cả những thông tin mới nhất của các đơn vị trưng bày liên tục được cập nhật.

 • analytica Vietnam 2017 Impressions

  Đăng ký tham gia analytica Vietnam 2019

  Đăng ký tham gia ngay để có được Gói Đặc biệt ưu đãi. Hạn đăng ký cho Gói ưu đãi: 31/07/2018.

  Exhibition

  Lý do nên tham gia trưng bày

  Hãy giới thiệu đơn vị quý vị tại diễn đàn hàng đầu Việt Nam. Tại đây quý vị sẽ có cơ hội gặp được những đơn vị đầu ngành toàn cầu cũng như khách tham quan là những nhà đầu tư đang tìm kiếm đối tác.

  Liên hệ dành cho đơn vị trưng bày

  Đội dự án analytica Vietnam hân hạnh được hỗ trợ doanh nghiệp muốn tham gia triển lãm. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi.

 • analytica Vietnam 2017 Impressions

  Lý do nên tham gia

  Mang đến cái nhìn tổng quan về ngành công nghệ thí nghiệm, phân tích, quản lý chất lượng, công nghệ sinh học và khoa học sự sống cũng như động lực mới cho doanh nghiệp/đơn vị của quý vị.

  Exhibition

  Tổng hợp từ nghiên cứu và công nghiệp

  analytica Vietnam mang các ngành công nghiệp, nghiên cứu và khoa học đến gần nhau hơn. Những kinh nghiệm cải tiến hiện tại cũng như ứng dụng mới nhất được trình bày bởi các chuyên gia nổi tiếng.

  Newsletter

  Luôn luôn cập nhật

  Thu thập những thông tin hữu ích từ ngành công nghiệp và mạng lưới triển lãm thương mại. Dịch vụ bản tin của analytica Vietnam được cung cấp miễn phí và cập nhật cho quý doanh nghiệp.

 • Product(2)

  Tổng kết sự kiện gần nhất

  Trong năm 2017, đã có 121 đơn vị trưng bày và hơn 3.500 khách tham quan đến với triển lãm. Cộng đồng ngành thí nghiệm tại Việt Nam cũng có những phản hồi rất tích cực.

  Press

  Thông cáo báo chí mới nhất

  Những thông tin mới nhất cũng như những thông tin cụ thể về analytica Vietnam có tại đây.

  Contact

  Thông tin liên hệ trực tiếp

  Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị báo chí thương mại, nhật báo từ các đơn vị báo chí, truyền hình, phát thanh và truyền thông mạng.

.

xxnoxx_zaehler