Menu
Messe München
 • analytica
.

Hội nghị analytica Vietnam

Conference audience

Các chương trình song hành của chúng tôi sẽ mang đến cho khách tham quan cái nhìn sâu sắc hơn trong thực hành thực tế bên cạnh hoạt động triển lãm. Hãy chắc chắn tham dự Hội nghị analytica Vietnam và gặp gỡ các diễn giả quốc tế hàng đầu.

 • Thông tin 
  Thời gian & Địa điểm
  Ngày 29/03/2017 9h50 sáng - 5h30 chiều, Khu Hội nghị, Nhà triển lãm I.C.E
  Ngày 30/03/2017 8h15 sáng - 5h30 chiều, Khu Hội nghị, Nhà triển lãm I.C.E


  Ban tổ chức:
  GS.TS. Oliver J. Schmitz (Đại học Duisburg-Essen, Khoa Hóa)
  GS.TS. Phạm Hùng Việt (ĐHQG Hà Nội-ĐH Khoa học Tự nhiên, CETASD)

  Đồng tổ chức:
  IMAG GmbH
  Hội KHKT Phân tích Hóa, Lý và Sinh học Việt Nam (VASS)
  Công ty CP Triển lãm Công nghệ & Sự kiện Quốc tế (ITEC)

  Hội nghị tập trung vào các vấn đề phát triển hiện tại trong các lĩnh vực như:
  • Phân tích cơ bản / Sắc ký / Khối phổ
  • Phân tích môi trường
  • Phân tích thực phẩm và Cải thiện chất lượng
  • Phân tích dược phẩm / Chẩn đoán y học

  Hội đồng tư vấn quốc tế
  GS. TSKH. Đặng Vũ Minh (VASS, Việt Nam)
  GS. TS. Oliver J. Schmitz (ĐH Duisburg-Essen, CHLB Đức)
  GS. TS. Phan Tuấn Nghĩa (ĐH KHTN Hà Nội, Việt Nam)
  GS. TS. Phạm Hùng Việt (ĐH KHTN Hà Nội & VASS, Việt Nam)
  GS. TS. Chu Phạm Ngọc Sơn (VASS, Việt Nam)
  GS. TS. Trần Tứ Hiếu (VASS, Việt Nam)
  GS. TS. Luigi Mondello (Đại học Messina, Italy)
  GS. TS. Peter Wiesen (Đại học Wuppertal, CHLB Đức)
  GS. TS. Albert Sickmann (ISAS, CHLB Đức)
  GS. TS. Peter Schoenmakers (UvA, Hà Lan)

  Hội đồng tổ chức
  GS. TS. Phan Tuấn Nghĩa (ĐHQG Hà Nội-ĐH Khoa học Tự nhiên)
  GS. TS. Phạm Hùng Việt (ĐH KHTN Hà Nội & VASS, Việt Nam)
  GS. TS. Oliver J. Schmitz (ĐH Duisburg-Essen, CHLB Đức)
  TS. Dương Hồng Anh (CETASD, ĐH KHTN Hà Nội)
  Ms. Phùng Thị Vĩ (CETASD, ĐH KHTN Hà Nội)

  Ngôn ngữ Hội thảo: Tiếng Anh

  Thông tin liên hệ:
  Ms. Phùng Thị Vĩ
  CETASD, ĐH KHTN Hà Nội - ĐHQG Hà Nội
  334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Tel.: +84 4 3858 7964
  Fax: +84 4 3858 8152
  Email: analytica.conf.2019@gmail.com

 • Chương trình
  Ngày 29-03-2017

  Thời gian
  Chủ đề
  Diễn giả
  09.50 - 09.55          
  Phát biểu Chào mừng
  GS. TS. Phạm Hùng Việt (Hội KHKT Phân tích Hóa, Lý và Sinh học Việt Nam)
  09.55 - 10.00
  Phát biểu Khai mạc
  GS. TS. Phan Tuấn Nghĩa (Phó Hiệu trưởng ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội)
  Phần 1: Phân tích Cơ bản/Sắc ký và Khối phổ
  Chủ trì: Oliver J. Schmitz
  10.15 - 10.40
  2D-Chromatography coupled to IM-qTOF-MS
  for the analysis of complex samples
  such as medicinal plants
  GS. TS. Oliver J. Schmitz
  (ĐH Duisburg-Essen, CHLB Đức)
  10.40 - 11.05
  Multi-dimensional liquid-chromatographic
  separations of very complex samples
  Peter Schoenmakers
  (Đại học Amsterdam,
  Hà Lan)
  11.05 - 11.30
  A Comprehensive Approaches for Comprehensive Chromatography: From Gas Chromatography to Supercritical Fluids
  GS. TS. Luigi Mondello (Đại học Messina, Italy)
  11.30 - 11.55
  Classification and Identification of Vietnamese Honeys using Chemometrics based on high resolution mass spectroscopy and 1H- NMR data
  PGS. TS. Tạ Thị Thảo (ĐH KHTN - ĐHQG Hà Nội, Việt Nam)
  11.55 - 13.00
  Nghỉ ăn trưa
  Phần 2: Phân tích Môi trường
  Chủ trì:
  13.00 - 13.25
  "Mobile toxic carrier" - the main perpetrator causing an environmental disaster in the central coast of Vietnam
  GS. TS. Phạm Hùng Việt (ĐH KHTN - ĐHQG Hà Nội, Việt Nam)
  13.25 - 13.50
  How to quantify analytes in HPLC without specific standards for calibration?
  TSKH. Frank Steiner (ThermoFisher Scientific)
  13.50 - 14.15
  Contents of the toxic metals in the sediment and their bioaccumulation in a bivalve species (Meretrix lyrata) cultured in Tien estuary area, Tien Giang province
  PGS. Nguyễn Văn Hợp (ĐH Khoa học Huế, Việt Nam)
  14.15 - 14.40
  Fe-Mn binary oxides modified diatomite: synthesis and its application for arsenite and arsenate adsorption
  TS. Nguyen Thi Vuong Hoan (Đại học Quy Nhơn, Việt Nam)
  14.40 - 15.05
  Advanced analysis for nano materials in renewable energy and environmental applications
  TS. Ho Thi Thanh Van (ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam)
  15.05 - 15.25                    
  Nghỉ giải lao
  15.25 - 15.50
  Two stroke engines and their negative impact upon air quality in many cities
  Peter Wiesen (Đại học Wuppertal, CHLB Đức)
  15.50 - 16.15
  Occurrence of Bisphenol A in the atmospheric aerosols in Ho Chi Minh City, Viet Nam during 2012-2016
  TS. To Thi Hien (ĐH Bách Khoa-ĐHQG Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam)
  16.15 - 16.40
  Toxicity identification evaluation of aryl hydrocarbon receptor agonists in urban ambient particulate matter from Vietnam
  TS. Le Huu Tuyen (ĐH KHTN-ĐHQG Hà Nội, Việt Nam)
  16.40 - 17.05
  Study on development of determination method of cyclic siloxanes in indoor air by gas chromatography tandem mass spectrometry
  PGS. TS. Tu Binh Minh (ĐH KHTN-ĐHQG Hà Nội, Việt Nam)
  17.05 - 17.30
  The study and differentiate of PCDD/Fs distribution from herbicide used in vietnam war and that created from medical waste incinerators
  PGS. TS. Mai Tuan Anh (ĐH Công Nghiệp Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam)

  Ngày 30-03-2017

  Thời gian
  Chủ đề
  Diễn giả
  Phần 3: Phân tích Thực phẩm và Cải thiện Chất lượng
  Chủ trì:
  08.15 - 08.40
  Determination of trace Boron in food samples using isotope dilution- inductively coupled plasma-mass spectrometry
  TS. Nguyen Thi Kim Dung (Viện Công nghệ Xạ hiếm, Việt Nam)
  08.40 - 09.05
  Two-dimensional liquid chromatography - Applications in food analysis
  Shane Linkerhof (Agilent Technologies, Thái Lan)
  09.05 - 09.30
  Concentration of nitrate and nitrite in some Vietnamese and imported fruits measured by IC method and SOEKS Nitrate tester
  TS. Tran Thi Ngoc Lan (ĐH Bách Khoa-ĐHQG Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam)
  09.30 - 09.55
  Automated sample preparation for food analysis
  Li Xiao (Gerstel)
  09.55 - 10.15
  Nghỉ giải lao
  10.15 - 10.40
  Determination of biochemical composition and in vitro digestibility of protein concentrate from brackish algae Chaetomorpha sp.
  TS. Hoang Kim Anh (Đại học Công nghệ Sài Gòn, Việt Nam)
  10.40 - 11.05                  
  Automated micro-SPE Clean-up of QuEChERS Extracts for Multi-Residue Pesticide Analysis in Foods by GC-MS and LC-MS
  TS. Hans-Joachim Hübschmann (CTC Analytics AG)
  11.05 - 11.30
  Effects of Aminoreductone against the growth of Listeria monocytogenes in medium and milk
  TS. Vu Thi Thu Trang (Viện Công nghệ SH & Công nghệ Thực phẩm-ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam)
  11.30 - 11.55
  Latest Chromatographic Advances in Food Analysis
  Eberhardt Kuhn (Restek)
  11.55 - 13.15
  Nghỉ ăn trưa & Triển lãm các poster khoa học
  Phần 4: Phân tích Dược phẩm và Chẩn đoán Y học
  Chủ trì:
  13.15 - 13.40
  SIMPLEX: a combinatorial multimolecular omics approach for systems biologyn
  GS. TS. Albert Sickmann (ISAS, Dortmund, CHLB Đức)
  13.40 - 14.05
  Determination of Doxorubicin Distribution in Plasma and Tissues of Wistar Rats Treated with Doxorubicin-Loaded Polymeric Micelles by HPLC Method
  TS. Nguyen Van Cuong (ĐH Công nghiệp Tp HCM, Việt Nam)
  14.05 - 14.30                       
  Enantiomer Analysis of Pharmaceuticals by CE and HPLC
  Gerhard Scriba (Đại học Jena, CHLB Đức)
  14.30 - 14.55
  Two stroke engines and their negative impact upon air quality in many cities
  Peter Wiesen (Đại học Wuppertal, CHLB Đức)
  14.55 - 15.20
  An electrochemical based DNA detection method for medical analysis and food control
  TS. Nguyen Ba Trung (Đại học Đà Nẵng, Việt Nam)
  15.20 - 15.35
  Nghỉ giải lao
  15.35 - 16.00
  Development of LC-MS for clinical application
  Izumi Ogata (Hitachi HighTechnologies)
  16.00 - 16.25
  A benzothiazolium-derived colorimetric and fluorescent dual chemosensor for the detection of biothiols and mercuric ions
  PGS. TS. Duong Tuan Quang (ĐH Huế, Việt Nam)
  16.25 - 16.50
  Mercury pollution due to gold mining activities in Thai Nguyen, Vietnam: Occurrence and Human Exposures
  TS. Vu Duc Loi (Viện Hóa học, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam)
  16.50 - 17.15
  Quantification of bioactive components in several herbal medicinal materials in Vietnam
  TS. Nguyen Tien Dat (Viện Hóa Sinh Biển, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam)
  17.15 - 17.30
  Bế mạc Hội nghị
 • Diễn giả
  Schmitz
  GS. TS. Oliver J. Schmitz
  Đại học Duisburg-Essen

  -     CV (PDF, 18KB)

  Abstract (PDF, 7 KB)
  Luigi Mondello
  GS. TS. Luigi Mondello
  Đại học Messina

  -     CV (PDF, 29KB)

  Abstract (PDF, 145 KB)
  Steiner
  TS. habil. Frank Steiner
  Thermo Fisher Scientifc

  Wiesen
  GS. TS. Peter Wiesen
  Đại học Wuppertal

  -     CV (PDF, 28KB)
  -     Abstract (PDF, 139 KB)
  Linkerhof
  Shane Linkerhof
  Regional Business Development Manager Liquid Phase Separations

  -     CV (PDF, 24KB)
  Abstract (PDF, 92 KB)
  Li
  TS. Li Xiao
  Gerstel

  -     CV  (PDF, 176 KB)
  Abstract (PDF. 248 KB)
  Hans-Joachim Huebschmann
  Hans-Joachim Hübschmann, Ph.D.
  CTC Analytics AG

  -    CV (PDF, 89 KB)

  -  Abstract (PDF, 519 KB)

   
  Kuhn
  TS. Eberhard Kuhn
  Restek Corp

  -    CV (PDF, 16 KB)

  Abstract (PDF, 142 KB)
  Sickmann
  GS. TS. Albert Sickmann
  Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften – ISAS – e. V., Dortmund

  -    CV
  (PDF, 65 KB)
  -    Abstract (PDF, 180 KB)
  Xu
  GS. TS. Guowang Xu
  Viện Vật lý Hóa học Đại Liên, Trung Quốc

  -     CV (PDF, 65KB)

  Abstract (PDF, 7 KB)
  GS. TS. Gerhard K. E. Scriba
  Friedrich-Schiller-Đại học Jena

  -     CV (PDF, 13KB)

  Abstract (PDF, 9 KB)
  Schoenmakers
  GS. TS. Peter Schoenmakers
  Đại học Amsterdam

  -     CV (PDF, 24 KB)
  Abstract (PDF, 187 KB)
  Izumi Ogata
  Izumi Ogata
  Hitachi High-Technologies Corporation
  Science & Medical Systems Business Group

  -    CV (PDF, 19 KB)

  Abstract (PDF, 7 KB) 

 

PDF
 • Exhibition

  Đăng ký trưng bày!

  Đăng ký tham gia ngay để có được Gói Đặc biệt ưu đãi. Hạn đăng ký cho Gói ưu đãi: 31/07/2018.

  Lab Safety Show

  analytica Vietnam 2017

  Giới thiệu sản phẩm mới, Hội nghị khoa học cấp cao analytica Vietnam và Sự kiện đặc biệt "An toàn phòng thí nghiệm".

  Registration

  Khái quát về các đơn vị trưng bày năm 2017

  Danh sách, sản phẩm và tất cả những thông tin mới nhất của các đơn vị trưng bày liên tục được cập nhật.

 • analytica Vietnam 2017 Impressions

  Đăng ký tham gia analytica Vietnam 2019

  Đăng ký tham gia ngay để có được Gói Đặc biệt ưu đãi. Hạn đăng ký cho Gói ưu đãi: 31/07/2018.

  Exhibition

  Lý do nên tham gia trưng bày

  Hãy giới thiệu đơn vị quý vị tại diễn đàn hàng đầu Việt Nam. Tại đây quý vị sẽ có cơ hội gặp được những đơn vị đầu ngành toàn cầu cũng như khách tham quan là những nhà đầu tư đang tìm kiếm đối tác.

  Liên hệ dành cho đơn vị trưng bày

  Đội dự án analytica Vietnam hân hạnh được hỗ trợ doanh nghiệp muốn tham gia triển lãm. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi.

 • analytica Vietnam 2017 Impressions

  Lý do nên tham gia

  Mang đến cái nhìn tổng quan về ngành công nghệ thí nghiệm, phân tích, quản lý chất lượng, công nghệ sinh học và khoa học sự sống cũng như động lực mới cho doanh nghiệp/đơn vị của quý vị.

  Exhibition

  Tổng hợp từ nghiên cứu và công nghiệp

  analytica Vietnam mang các ngành công nghiệp, nghiên cứu và khoa học đến gần nhau hơn. Những kinh nghiệm cải tiến hiện tại cũng như ứng dụng mới nhất được trình bày bởi các chuyên gia nổi tiếng.

  Newsletter

  Luôn luôn cập nhật

  Thu thập những thông tin hữu ích từ ngành công nghiệp và mạng lưới triển lãm thương mại. Dịch vụ bản tin của analytica Vietnam được cung cấp miễn phí và cập nhật cho quý doanh nghiệp.

 • Product(2)

  Tổng kết sự kiện gần nhất

  Trong năm 2017, đã có 121 đơn vị trưng bày và hơn 3.500 khách tham quan đến với triển lãm. Cộng đồng ngành thí nghiệm tại Việt Nam cũng có những phản hồi rất tích cực.

  Press

  Thông cáo báo chí mới nhất

  Những thông tin mới nhất cũng như những thông tin cụ thể về analytica Vietnam có tại đây.

  Contact

  Thông tin liên hệ trực tiếp

  Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị báo chí thương mại, nhật báo từ các đơn vị báo chí, truyền hình, phát thanh và truyền thông mạng.

.

xxnoxx_zaehler